Lär av konstnär

Om Lärko

LÄRKO står för "Lär av konstnär"

Konstnärer/konsthantverkare i Jämtland och Härjedalen öppnar sina dörrar och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I personliga möten får deltagarna utveckla sitt skapande utifrån önskemål. LÄRKO är någonting mer än vanliga kurser och workshops. Nätverket gör utbudet mer tillgängligt för deltagarna.
Medverkande konstnärer och konsthantverkare presenteras på LÄRKOS hemsida med text, bild och en exklusiv video. Var och en utformar och prissätter sina tjänster men med stöd av varandra. Deltagarna tar kontakt med konstnären/konsthantverkaren som har den kurs, workshop eller handledning som är intressant och betalar kursavgift oavkortat direkt till konstnären/konsthantverkaren.

LÄRKO – ett utvecklingsprojekt och nätverk i Jämtland-Härjedalen
Syftet är att skapa en plattform för samarbete, utveckla kulturella tjänster och bilda en paraplyfunktion för att presentera det vi erbjuder och nå nya kunder. Detta ska leda till ökad sysselsättning och försörjning för konstnärer och konsthantverkare. Vi strävar efter en god spridning av medverkande konstnärer och konsthantverkare när det kommer till uttryck, tekniker och orter inom länet. Vi vill växa stabilt och inom ramarna för projektet. Vi marknadsför oss tillsammans på sociala medier och hemsidan, tryckt material m m. Vi söker också samarbete med turismföretag och organisationer. Lärko är både ett utvecklingsprojekt och ett nätverk. Inom nätverket kan vi både utbyta erfarenheter om det vi erbjuder och ordna kompetensutveckling som vi behöver, till exempel i samarbete med Kulturella Bygder inom Leader Sjö, Skog & Fjäll och Bildkonsten inom Region Jämtland/Härjedalen.

forts..

Läs mer
Projektet LÄRKO har stöd av Leader Sjö, Skog & Fjäll, dvs de aktuella geografiska områdena är kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund. LÄRKO har seden starten fått gott stöd från såväl Leader Sjö, Skog & Fjäll som från Bildkonsten inom Region Jämtland/Härjedalen. Projektet ”Lär av konstnär” inleddes 2020 med en förstudie som finansierades av Region Jämtland Härjedalen. Därefter ingick projektet under 2021 i Kulturella bygder som drivs av Leader Sjö, Skog & Fjäll. I februari 2022 tog den s.k. LAG-gruppen inom Leader Sjö, Skog & Fjäll, ett för projektet mmycket viktigt beslut. De beviljade oss ett tvåårigt projektstöd och ärendet gick till Jordbruksverket som efter den slutgiltig handläggning fastställde beslutet den 6 maj 2022. mInsatsområdet heter PASSIONERAT ENTREPRENÖRSKAP I SAMVERKAN.


Press/Media

Tv4 Nyhetsmorgon 1 september 2022
https://www.tv4.se/klipp/va/13785746/marcus-noterius-gor-konst-med-motorsag-riktigt-kul

P4 Jämtland 13 juni 2022
https://sverigesradio.se/artikel/konstnarer-i-nytt-natverk-erbjuder-skraddarsydda-kurser

P4 Jämtland 26 maj 2021
https://sverigesradio.se/artikel/konstnarer-i-nytt-natverk-erbjuder-skraddarsydda-kurser

Utveckla din kreativitet

Med ett exklusivt och nytt koncept med start sommaren 2021 inom konst och hantverkUpptäck konstnärerna