Lär av konstnär

Anders Sunesson
Skulptur/trä/objekt

Forma fram din idé i trä

Det är en utmaning att från skiss
skapa en tredimensionell form.
Till din hjälp har du Anders och hans ateljé.

Första träffen börjar vi med en introduktion där jag visar hur vi jobbar. Därefter får deltagaren själv framställa en idé i form av en skiss som vi tittar på och omvandlar till en ritning. Här erbjuds också alternativet att anlita Leif Eriksson för framtagning av limmad grundstomme för skulpturen. 3 timmar

Den andra träffen blir när grundstommen är klar, antingen genom limning eller annan ihopfogning. Då kan kursdeltagaren börja jobba med skulpturen, här jobbar du självständigt medan jag jobbar med egna projekt. Jag finns tillgänglig för frågor och den andra träffens längd beror på ditt projekts omfattning, men jag kan tänka mig 2-3 arbetsdagar

Den tredje träffen är dekormålning, vi går igenom hur jag jobbar. Du får sedan behandla ditt skulpturprojekt med mina material. 3 timmar, sedan kan du återkomma och fullfölja lackningen eftersom varje lager har 2 dagars torktid.

Välkommen in i min ateljé

Presentation

Anders Suneson

Idé, skiss, konstruktionsritning.
Den blir till slut ofta ett väder- och lektåligt djur
med levande former och liv. Djur som flyttat ut
och finns spridda över hela landet.

Mitt namn är Anders Suneson och har en ateljé på Härke Konstcentrum på Frösön. Jag gör träskulpturer (mestadels olika djur) i form av konstnärliga utsmyckningar och lekskulpturer till förskolor, parker, museer och lekmiljöer runt om i landet.

Det är en blandning av konst, konsthantverk och lekpedagogik. I gestaltningen strävar jag efter att ge ett konstnärligt värde, att konkava och konvexa former levandegör en figur. Hantverksdelen är att figurerna ska hålla ihop, tåla lek, väder och vind. En ren måste få överdimensionerade ben för att hålla men måste också bli en ren i betraktarens ögon. Gestaltning och uttryck är viktiga delar i min arbetsidé. Lekbarheten är också en central del.

När jag bygger träfigurer är det en process som börjar med en idé som skall presenteras i en skiss som sedan skall bli en konstruktionsritning. Jag samarbetar med finsnickaren Leif Eriksson/Snickarglädjen som utifrån mina ritningar väljer virke, hyvlar, grovsågar i bandsåg och limmar ihop det som jag sedan skulpterar ur.

När det är klart jobbar jag först med motorsåg, därefter olika slipmaskiner och handverktyg som raspar och huggjärn. När figuren är klar dekormålar jag med träolja och konstnärsoljefärg, uppe på det lägger jag sedan 5-7 lager linoljefernissa. De trädjur vi bygger gör vi i fura eller ek och de är tillverkade för att stå utomhus.

3 kurstillfällen om 3 timmar plus eget arbete tillgång till verkstad 5 arbetsdagar.
1 deltagare 6000 kr ink moms,
2 – 3 deltagare 3500 kr/deltagare ink moms

Om du behöver anlita Leif Eriksson för att limma ihop en grund så kostar hans tjänster 600 kr/tim + moms, om du behöver anlita honom ger han dig ett kostnadsförslag innan han börjar.

Material
Du betalar för materialet, vad det gäller trä så har vi en del restmaterial till salu, färg och oljor betalar du till inköpspris.

Fika/mat/praktiska ting
Vi dricker termoskaffe på plats, i Härke KC finns kök med micro och där finns också toaletter

Deltagare med olika behov
Det är bullrigt och dammigt, det är ouppvärmda lokaler. Vi använder oss av motorsåg, vinkelslipar, huggjärn mm det finns en viss skaderisk, deltagarna skall ha eget försäkringsskydd. Deltagaren behöver inte använda maskiner om inte så önskas, det går bra att använda bara handverktyg. Arbetskläder, handskar, hörselskydd skall deltagaren vara utrustad med.
Språk: Svenska och engelska.

Platsen
Härke Konstcentrum finns i direkt anslutning
4:ans buss från Östersunds centrums stannar om hörnet.

Anmälan

Kontakta mig för att höra av dig med anmälan eller frågor. 

Kontaktuppgifter

Anders Suneson, 
Härke Konstcentrum
Härkevägen 5
832 96 Frösön

www.tecknadebilder.se

Tel. 070 – 58 08 469
Epost:  anders@tecknadebilder.se