Vi vill bli fler

Just nu har vi pausat intaget av nya medlemmar i nätverket

Glädjande nog fick vi mycket god respons när vi berättade att vi önskade bli fler. Nu arbetar vi för fullt med att slussa in de nya in i konceptet och ordna med presentationer på hemsidan m m. Vi vill växa stabilt och inom ramarna för projektet.

LÄRKO står för ”lär av konstnär”

Det handlar om att konstnärer/konsthantverkare i Jämtland och Härjedalen öppnar sina dörrar och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I personliga möten får deltagarna utveckla sitt skapande utifrån önskemål. LÄRKO är någonting mer än vanliga kurser och workshops.

Vi vill bli fler

– hör av dig om du vill vara med!

Nu går vi in i en ny fas och öppnar för att ansluta fler yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Vi söker därför dig som är intresserade av att jobba med småskaliga kurser och personlig handledning. Vi önskar en god spridning av medverkande konstnärer och konsthantverkare när det kommer till uttryck, tekniker och orter inom länet.

Medverkande konstnärer och konsthantverkare presenteras på LÄRKOS hemsida med text, bild och en exklusiv video. Var och en utformar och prissätter sina tjänster, med stöd av oss när du behöver. Deltagarna tar kontakt med konstnären/konsthantverkaren som har den kurs, workshop eller handledning som är intressant och betalar kursavgift oavkortat direkt till konstnären/konsthantverkaren. 

Vi vill växa stabilt och inom ramarna för projektet. Efter ansökningsdatum kommer en grupp från befintliga LÄRKO-nätverket att se över ansökningarna. Vi kommer att bjuda in så många nya medlemmar som vi i nuläget har resurser att klara av att ta in och utifrån våra önskemål om stor variation. Din intresseanmälan ger alltså inte automatiskt garanterad plats.

Anmäl dig via bifogat formulär senast 15 mars 2022.

Anmälan

Ladda ner och fyll i anmälningsformuläret. Skicka sedan din ansökan till lar.av.konstnar@gmail.com.

LÄRKO – ett utvecklingsprojekt och nätverk i Jämtland-Härjedalen

Syftet är att skapa en plattform för samarbete, utveckla kulturella tjänster och bilda en paraplyfunktion för att presentera det man erbjuder och nå nya kunder. Detta ska leda till ökad sysselsättning och försörjning för konstnärer och konsthantverkare.

Vi marknadsför oss tillsammans under ”paraplyet” LÄRKO och presenterar oss via en gemensam hemsida och på sociala medier. Förutom din presentation på hemsidan kommer vi också att, utan kostnader för dig som ansluts, producera en tryckt folder och sprida information till och söka samarbete med turismföretag och organisationer.

Lärko är både ett utvecklingsprojekt och ett nätverk.
Inom nätverket kan vi både utbyta erfarenheter om det vi erbjuder och ordna kompetensutveckling som vi behöver, till exempel i samarbete med Kulturella Bygder inom Leader Sjö, Skog & Fjäll och Bildkonsten inom Region Jämtland/Härjedalen.

Läs mer

LÄRKO har seden starten fått gott stöd från såväl Leader Sjö, Skog & Fjäll som från Bildkonsten inom Region Jämtland/Härjedalen. Projektet ”Lär av konstnär” inleddes 2020 med en förstudie som finansierades av Region Jämtland Härjedalen. Därefter ingick projektet under 2021 i Kulturella bygder som drivs av Leader Sjö, Skog & Fjäll. Nu i februari tog den s.k. LAG-gruppen inom Leader Sjö, Skog & Fjäll, ett för projektet mycket viktigt beslut. De beviljade oss ett tvåårigt projektstöd och ärendet gick till Jordbruksverket för slutgiltig handläggning och beslut. Insatsområdet heter PASSIONERAT ENTREPRENÖRSKAP I SAMVERKAN.

Projektet LÄRKO har stöd av Leader Sjö, Skog & Fjäll, dvs de aktuella geografiska områdena är kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund. Är du verksam konstnär/konsthantverkare från Bräcke, Ragunda och Strömsund så anmäl dig ändå! Vi ska försöka hitta lösningar för ett deltagande på samma villkor.

Upptäck kreativa ateljéer i Jämtlands län