Gert Amanius
Måleri

Spatel och palettkniv är mina verktyg

Jag vill gärna försöka förmedla hur jag arbetar dem och färgerna

Kursinnehåll:
Jag tror att vi tillsammans kan finna oss fram till något som kan betyda något för oss båda. Jag håller till i en gammal bygdegård där vi har tillgång till rymlig , lugn och harmonisk miljö. Jag är tillgänglig för kontakt och gemensamt kan vi komma överens om hur vi ska lägga upp dagen/dagarna tidsmässigt med början slut mat och fika i all enkelhet ingår. Jag håller till viss del material. Jag önskar Dig varmt välkommen.

Kostnaden för allt detta är 3000 sek/dag

Välkommen in i min ateljé

Presentation

Gert Amanius

Lera, brons, akryl och olja är mina material

Jag målar i olja och akryl nästan helt med spatel och palettkniv.
Jag gör också skulpturer i ståltråd papier maché och gips som jag sedan låter gjuta i brons företrädesvis. Jag är född 1948 i Stockholm och har gått Konstfackskolan. Driver i dag egen grafisk verksamhet. Arbetar i akryl och olja, skulptur i lera och brons. Mina bilder ställer krav på betraktaren, de visar mänsklighet och värme. Stilen är intellektuellt enkel.

Anmälan

Kontakta mig för anmälan eller frågor. 

Kontaktuppgifter
Gert Amanius
Kövragården 302, 84572 Oviken

www.amanius.com

Tel: 076-8769112
E-post: gert@amanius.com